Banner strony

Historia powstania Fide

Mrowino, 02.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Jako jeden ze współzałożycieli Fide Sp. z o.o. postanowiłem opisać jej historię z mojej osobistej perspektywy. Formalnie Spółka powstała w 2019 roku, jednak kontynuuje działalność prowadzoną przeze mnie w różnej formie już ponad 10 lat wcześniej.

Moja osobista kariera zawodowa od początku była związana z łączeniem dwóch obszarów: meblarstwa i informatyki, co również dzisiaj stanowi istotę działalności Fide. Jestem absolwentem Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), studia magisterskie ukończyłem w 2002 roku, a w 2004 roku obroniłem rozprawę doktorską w Katedrze Meblarstwa tejże Uczelni. Zarówno moja praca magisterska, jak i doktorska, dotyczyły optymalizacji konstrukcji mebli za pomocą metod numerycznych. W obu tych pracach wykorzystane zostały opracowane przeze mnie autorskie programy komputerowe. W późniejszych latach, jako pracownik Katedry Meblarstwa, prowadziłem badania dotyczące wykorzystania rozwiązań informatycznych w optymalizacji procesów technologicznych produkcji mebli, niektóre z wyników tych badań dostępnych są tutaj: [artykuł 1][artykuł 2].

Równolegle z karierą naukową rozpocząłem praktyczną współpracę z przemysłem meblarskim, zarówno jako członek zespołu ekspertów Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak również niezależny konsultant. Działalność ta polegała na prowadzeniu szkoleń i warsztatów oraz indywidualnych konsultacji i projektów dotyczących organizacji produkcji oraz specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM/CAE/ERP/MRP. W tym okresie miałem okazję współpracować między innymi z takimi renomowanymi producentami mebli jak: Atlas Meble Kuchenne, Fabryka Mebli Balma S.A., Fabryka Mebli "Forte" S.A., Klose Pomorska Fabryka Mebli oraz Meblik Sp. z o.o.

Doświadczenie we współpracy z wieloma producentami stopniowo przekonywało mnie, że proces wytwarzania mebli trudno jest kompleksowo wspierać przy użyciu gotowego, dostępnego na rynku oprogramowania. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, gotowe ogólnobranżowe rozwiązania do zarządzania produkcją rzadko kiedy uwzględniają specyfikę produkcji mebli. Po drugie, nawet w obrębie branży, poszczególni producenci mają odrębne, indywidualne potrzeby, które nie są w pełni zaspokajane przez standardowe oprogramowanie. Dlatego postanowiłem rozszerzyć moją działalność o wytwarzanie specjalistycznego branżowego oprogramowania na zamówienie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami odbiorców.

Pierwszym opracowanym przeze mnie programem komputerowym, zrealizowanym według indywidualnego zapotrzebowania była aplikacja do planowania produkcji mebli MebelPlan, wdrożona w 2010 roku w Meblik Sp. z o.o. Wiedza zdobyta podczas realizacji badań naukowych w połączeniu z wcześniejszym doświadczeniem we współpracy z branżą meblarską umożliwiły opracowanie rozwiązania, które moim zdaniem było unikatowe, wykraczające poza dostępne na rynku oprogramowanie standardowe. To okazało się dużym sukcesem, o czym można przekonać się z referencji udzielonych przez Meblik Sp. z o.o.

Pierwszą wersją oprogramowania MebelPlan wykonałem samodzielnie jako "wolny strzelec", a moją dominującą aktywnością zawodową w tamtym okresie była praca naukowo-dydaktyczna na Uczelni. Rosnące zapotrzebowanie na usługi doradcze i specjalistyczne, branżowe oprogramowanie, skłoniło mnie do założenia w 2013 roku własnej działalności gospodarczej pod firmę "E-meblarstwo dr inż. Tomasz Gawroński" i rozpoczęcia budowania zespołu. Nawiązanie współpracy z innymi specjalistami umożliwiło kompleksową obsługę klientów w zakresie doradztwa oraz dostarczania wysoce zindywidualizowanych rozwiązań informatycznych.

Wdrożenie oprogramowania nie jest procesem jednorazowym. Jeśli oprogramowanie ma efektywnie wspierać przedsiębiorstwo, musi być stale adaptowane do zmieniających się potrzeb. Dlatego w E-meblarstwo nastawiliśmy się na długofalową współpracę z klientami. Jednym z pierwszych klientów mojej firmy była Tappol Sp. z o.o. należąca do międzynarodowej grupy 3C. O efektywności wdrożonych tam rozwiązań świadczą udzielone nam referencje. Ze Spółką Tappol współpracujemy do dnia dzisiejszego na bieżąco rozwijając dostarczone oprogramowanie. Wkrótce do grona stałych klientów dołączyły firmy: Sofex Sp. z o.o. Sp. k. oraz Stol-Art. S.C. Kontynuujemy również współpracę z Meblik Sp. z o.o. Każda z tych firm używa naszego oprogramowania do realizacji kluczowych procesów związanych z produkcją. Świadczyliśmy również usługi doradcze dla takich klientów jak: Zakład Produkcji Mebli "FENIKS" Sp. z o.o. oraz Kler S.A.

W 2018 rozpocząłem współpracę z Pawłem Szmandą (prywatnie znamy się znacznie dłużej), który jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie wytwarzania oprogramowania. Paweł jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka Politechniki Poznańskiej oraz kierunku Matematyka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego dotychczasowa kariera od 1995 r. skupiała się głównie wokół‚ projektowania i produkcji dedykowanego oprogramowania dla instytucji finansowych.

Wspólnie z Pawłem w 2019 roku założyliśmy Fide Sp. z o.o., której celem jest rozwój działalności realizowanej przeze mnie pod firmą E-meblarstwo. Działając w formie spółki jesteśmy w stanie zapewnić większą stabilizację obecnym i nowym klientom, szybciej reagować na bieżące potrzeby a także realizować bardziej zaawansowane technologicznie projekty. Jako Fide Sp. z o.o. dalej zamierzamy koncentrować się na branży meblarskiej dostarczając specjalistyczne oprogramowanie na indywidualne zamówienie oraz usługi doradcze.

Liczę, że wspólnie z Państwem będziemy mogli napisać kolejne karty tej historii.

dr Tomasz Gawroński
Prezes Zarządu Fide Sp. z o.o.