Banner strony

Cel misja i wizja

Cel

Naszym celem jest dostarczanie Rozwiązań Uwalniających Potencjał

czyli:

Utworzenie, utrzymanie i rozwój samoorganizacji specjalistów zdolnej do zapewnienia naszym klientom oprogramowania i usług doradczych - Rozwiązań Uwalniających Potencjał na najwyższym poziomie, zaspokajających ich rzeczywiste potrzeby. Dokładamy wszelkich starań, aby za każdym razem gdy klient będzie rozpoczynać projekt rozwojowy lub będzie miał‚ problem do rozwiązania to firmą pierwszego wyboru do współpracy będzie Fide sp. z o.o.

Misja

Skupiamy się na tworzeniu dedykowanego, specjalistycznego oprogramowania i usługach doradczych (Rozwiązaniach Uwalniających Potencjał) dla firm z branży meblarskiej i branż pokrewnych. Ponieważ każda organizacja jest wyjątkowa i unikatowa (jak turkus - minerał którego rzadkie okazy zachwycają różnorodnością) uważamy, że tylko dedykowane oprogramowanie może w pełni uwolnić potencjał firmy, co jest tożsame z uwolnieniem potencjału jej pracowników.

Skupienie na branży pozwala nam utrzymywać model rozwiązania jak najwierniej oddający realia funkcjonowania przedsiębiorstwa klienta, co pozwala na minimalizację kosztów, zapewnienie wysokiej jakości i łatwość integracji z naszymi nowymi produktami.

Dostarczamy rozwiązania, które będą mogły się rozwijać w miarę rozwoju przedsiębiorstwa korzystającego z naszego oprogramowania. Aby to osiągnąć staramy się dogłębnie poznać zarówno bieżące potrzeby klienta, jak i jego wizję rozwoju firmy.

Dbamy o to, aby dla szybkiego zysku nie zaciągać długu technologicznego. W szczególności unikamy rozwiązań tworzonych na skróty, które tylko powierzchownie zaspakajają potrzeby, jednak stanowią blokadę dla dalszego rozwoju.

Tworzymy oprogramowanie umożliwiające stosunkowo prostą integrację z oprogramowaniem (istniejącym i które potencjalnie może się dopiero pojawić) stron trzecich. Co więcej, zalecamy klientom w jak najszerszym możliwym zakresie korzystać ze sprawdzonych standardowych rozwiązań z którymi integrujemy nasze oprogramowanie.

Dbamy o interes klienta jak o swój własny: mając podejrzenie, że zamawiane przez klienta funkcjonalności będą dla niego szkodliwe lub co najmniej nie przyniosą spodziewanych efektów, informujemy o tym klienta i analizując powtórnie z klientem jego oczekiwania i możliwości ich spełnienia, nawet za ceną utraconych w tym momencie korzyści (rezygnacją z zamówienia).

Wizja

Samoorganizacja specjalistów - wolnych ludzi, dla których to co robią jest przyjemnością i pasją. Którzy są dumni z tego, co tworzą w duchu współpracy.

Samoorganizacja

Chcemy uwolnić potencjał i wszystkie talenty naszych współpracowników. W związku z tym decyzje podejmowane są przez osoby kompetentne w dziedzinie, której decyzja dotyczy. Wierzymy, że każda osoba jest niepowtarzalna i jak będzie miała stworzone odpowiednie warunki to będzie mogła pokazać wszystkie swoje talenty.

Wolni ludzie

Jesteśmy przekonani, że praca ochotników jest nieporównywalnie lepsza niż praca najemników czy w skrajnym przypadku niewolników. Nie mamy jednak na myśli pracy charytatywnej, godziwe wynagrodzenie traktujemy jako konieczny składnik wyposażenia stanowiska pracy. Jednak podstawową motywacją każdego współpracownika powinna być motywacja wewnętrzna wynikająca z zaspokojenia jego potrzeb wartości, a nie korzyści. Wolność nie oznacza anarchii i jest nierozerwalnie związana z odpowiedzialnością za przyjęte zobowiązania. Wolność nie oznacza również wysokiej płynności kadr. Wręcz przeciwnie, uznajemy zasadę, że tworząc atmosferę zaufania i poszanowania wśród naszych współpracowników możemy utrzymać stały zespół‚ wysokiej klasy specjalistów. Przyjemność wynikająca z pasjonującej pracy: praca pozwala nam wykazać się kreatywnością i doskonalić się z dnia na dzień.

Rozwój

"Codziennie uczę się czegoś nowego" - ta zasada powinna przyświecać każdemu współpracownikowi. Liczymy, że każdy ze współpracowników, który będzie tego chciał znajdzie własną niszę, w której spółka Fide pomoże mu rozpocząć własną działalność korzystając z dorobku Fide. W konsekwencji powstanie holding synergicznie współpracujących spółek rozwijających się lepiej niż inne firmy z branży.

Duma z pracy

Jesteśmy przekonani że klient otrzymuje produkt i usługę na najwyższym poziomie, dzięki którym mamy swój wkład w sukces klienta.

Współpraca

Wszyscy pracujemy w duchu współpracy, eliminując ewentualne bariery i wszelkie symptomy współzawodnictwa. Najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie chcący w niej pracować i ich potencjał twórczy, w związku z tym stare podejście (cały czas obowiązujące w większości przedsiębiorstw) traktujące pracownika jako MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) jest dla nas absolutnie nie do przyjecia. Każda złotówka wydana na współpracownika jest najlepszą inwestycją firmy.

Wkład na rzecz społeczności w której żyjemy

Jak tylko sytuacja firmy pozwoli planujemy powołać fundację, która będzie się zajmowała prowadzeniem świetlic dla dzieci, które będą miejscem uwalniania ich potencjału już od najmłodszych lat i promowania wartości uznawanych przez nas. Szczególny nacisk chcemy położyć na edukację matematyczną, gry logiczne, naukę języków obcych, itp. (liczymy że w przyszłości część tych dzieci zasili nasze szeregi).

Nasze wartości

Podstawowe:

 • Zaufanie: Do klientów i współpracowników podchodzimy z zaufaniem, nie oczekujemy od razu odwzajemnienia zaufania natomiast dołożymy wszelkich starań aby naszą pracą i postawą doprowadzić do uzyskania zaufania naszych klientów i współpracowników.

  Fide po łacinie znaczy "Zaufanie".

 • Odpowiedzialność: W przypadku problemów nie szukamy winnych tylko szukamy rozwiązań. Każdy problem analizujemy szukając przyczyn aby wyeliminować go w przyszłości "uczymy się na błędach swoich, a jeszcze chętniej na cudzych. Podejmujemy się tylko zadań, które jesteśmy w stanie zrealizować. Przed złożeniem przez klienta zamówienia (zaciągnięcia zobowiązania) klient zna jego stałą cenę, którą gwarantujemy.

 • Świadomy wybór współzależności: Jesteśmy świadomi, że warunkiem koniecznym naszego sukcesu jest sukces naszych klientów. Jesteśmy również współzależni od wszystkich naszych współpracowników i innych firm z branży IT – budujemy rozwiązania otwarte, integrujące się z innymi rozwiązaniami. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem zarówno z klientami, jak i z innymi firmami z branży IT, co pozwoli nam na realizację coraz bardziej innowacyjnych projektów z wieloma partnerami biznesowymi. Źródłem naszej przewagi jest nie tylko unikatowa wiedza i doświadczenie ale otwartość na nowe pomysły i otwierające się szanse oraz zasady, którymi się kierujemy.

Ale nie zapominamy o wartościach takich jak:

 • mądrość (nie chodzi o wiedzę, chociaż ta jest też mile widziana)
 • mentalność dostatku
 • otwartość
 • poszanowanie dla innych
 • uczciwość
 • pracowitość
 • kreatywność i wyobraźnia
 • dociekliwość
 • pasja (ale nie chodzi o szewską ;) )
 • i wiele innych